row
Apam Shiro Saigo
Indirizzo : via Guglielmo Marconi 36, Prato
Telefono : 0574590955
Fax : 0574590955
row
Note :
Discipline sportive: - judo (dai 4 anni) - karate (dai 7 anni) - ki aikido - kung fu (shaolin) - tai chi chuan - sanda - ju jitsu - muay thai - wing tsun - yoga - ginnastica dolce

 

© 2006 - 2022 WSG3 all rights reserved.           Powered by WSG3